Zarząd

Maciej Gaweł – Prezes

Artur Waligóra – Wiceprezes

Maciej Golnowski – Wiceprezes

Piotr Szarłacki – Wiceprezes

Arkadiusz Kozłowski – Wiceprezes